För att anmäla dig till, eller ställa frågor om, någon av våra utbildningar, mejla;
louise.ardoris@attendo.se

Lämna information om:

· Faktureringsadress/kostnadsställe
· Ev matallergier/specialkost

 

När du anmäler dig till en utbildning hos Attendo Nimbus Akademin är Attendo LSS AB ansvarigt för dina personuppgifter och behandlar dessa för att kunna hantera din anmälan. Vi behandlar informationen för att kunna administrera utbildningen samt fakturering. Uppgifterna sparas endast så länge vi har laglig grund för det.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. https://www.attendo.se/om-attendo/om-personuppgiftshantering