Tid 23 september samt 25 november 2015, klockan 17 – 20
Plats Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31 i Lund.
Pris 725 kr per person exklusive moms. Anmälan är bindande men inte personlig.

Vår populära föreläsning med allas våran kunnige och kloka Jack Lukkerz kommer att gå av stapeln vid två tillfällen under hösten, och bokningarna har redan börjat trilla in!

Föreläsningen fördjupar kunskapen gällande sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar ur den yrkesverksammes synvinkel. Vi närmar oss frågan om vad ett professionellt förhållningssätt kan betyda med hjälp av konkreta tips, teoretiska modeller och exempel på metoder.

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar saknar i större grad än andra kunskap om och ges mer sällan möjligheter till samtal om kropp, sexualitet och relationer. Personal inom vård- och omsorg ger uttryck för behov av att bearbeta värderingar, tankar och känslor, och brukarna önskar en sexualupplysning som är anpassad, ligger i linje med den egna utvecklingen och främjar sexualiteten som en god och positiv kraft. Halvdagen är uppdelad i en föreläsningsdel och en gemensam diskussionsdel där du har möjlighet att ställa frågor och där vi gemensamt belyser olika aspekter av arbetet med målgruppen.

Jack Lukkerz är socionom, aukt. specialist i sexologisk rådgivning och fil. Lic i socialt arbete. Han har arbetat med frågor kring sexuell hälsa sedan 1990-talet och är särskilt specialiserad på bemötandefrågor och yrkespersonens roll i relation till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 2014 kom hans licentiatavhandling där han undersöker gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens syn på sex- och samlevnadsundervisning.

JackL

Related posts