… i Att arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen

Attendo NimbusAkademins veckolånga grundutbildning är vid det här laget både välkänd bland och uppskattad av de många som har gått den genom åren. Under fem intensiva dagar varvar vi föreläsningar och teori med praktiskt arbete direkt med personer som har autism och är på olika utvecklingsnivå.

 

Längd: Fem dagar.
Tid2019 – 4-8 januari, 11-15 februari, 6-10 maj och 16-20 september.
Plats: Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31 i Lund.

 

Innehåll:

– TEACCH-modellen – grundtankar och pedagogiska riktlinjer.
– Vad är Autismspektrumtillstånd och hur det kan yttra sig hos personen som har det?
– Tydliggörande som ett hjälpmedel – hur kan vi anpassa miljön, hur ger vi personen överblick över dagen, hur gör vi aktiviteten tydligare?
– Bedömning/kartläggning och Inlärning – hur kan vi skaffa information om personen.
– Kommunikation – Svårigheter med uttryckande och mottagande kommunikation och hur vi ger brukaren möjlighet till bättre kommunikationsfärdigheter.
– Sociala färdigheter och fritidsfärdigheter – Hur kan vi bidra till att brukaren har en aktiv och meningsfull fritid?
– Att delta i samhällslivet – Vilka hinder kan vi möta i samhället, och vad kan vi göra för att överbrygga dessa?
– Att förstå och förebygga utmanande beteende – Vi går igenom hur vi kan förebygga och ta reda på orsak till utmanande beteenden.

 

Pris: 11 271 kr per person exklusive moms. 10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler till samma utbildningstillfälle.

Kursdokumentation, lunch, buffé på torsdag kväll samt för- och eftermiddagsfika ingår.

 

Anmälan är bindande men inte personlig. Anmäl dig här.