…i Att arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen (2+1)

 

Vår uppskattade introduktionskurs kan med fördel hållas över hela landet, både hos oss på Attendo NimbusAkademin i Lund – men även hos er, vilket underlättar för många verksamheter.

Under tre dagar går vi igenom grunderna i tydliggörande pedagogik.
Dag 1-2 hålls med fördel i anslutning till varandra, medan dag 3 gärna planeras in 1-2 månader senare – då vi följer upp hur arbetet har fortlöpt i verksamheten.

 

 

Längd:Tre dagar.
Tid: Enligt överenskommelse.
Plats: Enligt överenskommelse.

 

Innehåll:

Dag 1:
– Grundtankar och pedagogiska riktlinjer i TEACCH-programmet.
– Kunskap om autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Kunskap om personen – Bedömningar/kartläggning.
– Grupparbete.

Dag 2:
– Tydliggörande i rum, tid och aktivitet (visuella hjälpmedel, etc.).
– Sociala färdigheter och fritidsfärdigheter.

Dag 3:
– Uppföljning/utvärdering av arbetet i respektive verksamhet.
– Kommunikation.
– Att förstå och förebygga utmanande beteende eller Sociala berättelser/seriesamtal.

 

Pris: Kontakta oss för offert.
Anmälan är bindande, men inte personlig.