Utbidlningsdag om Psykisk Ohälsa i LSS

Utbildningsdag I Stockholm och Lund Attendo NimbusAkademin arrangerar en utbildningsdag om Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning   På vilket sätt kan brukaren visa att han eller hon mår dåligt? Många brukare kan utveckla en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker i tid för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella…