Attendo Nimbus Resurscenter i Lund startade sin verksamhet 1992, som ett projekt inom dåvarande Malmöhus läns landsting. ”Nimbusgården”, som det kallades, blev privatiserat runt millennieskiftet och är sedan 2008 en del av omsorgsföretaget Attendo. Attendo bedriver verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Idag innefattar Attendo Nimbus Resurscenter fem verksamheter för personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar; en gruppbostad, ett barn- och ungdomsboende, servicelägenheter samt två dagliga verksamheter.

Utöver dessa tillkommer en utbildningsverksamhet; Attendo NimbusAkademin – som sedan 1994 har erbjudit utbildning och handledning kring det arbetssätt som man antagit sedan starten, tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Sedan starten har verksamheten haft ett nära samarbete med Division TEACCH i North Carolina, USA, som grundade TEACCH-modellen i slutet av 1960-talet – för att säkerställa kvalitén och utvecklingen i både utbildningsverksamheten och övriga verksamheter.

 

 

Attendo NimbusAkademin har sedan 1994 erbjudit utbildning och handledning för dig som kommer i kontakt med personer som har en eller flera funktionsnedsättningar. Vi vill bidra till att skapa ett gott möte, präglad av lösningsfokus, respekt och ömsesidighet. Våra utbildare och handledare har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, samt av att utbilda och handleda personal som arbetar inom området. De flesta har förutom sin utbildning och träning i Sverige även varit på utbildning i USA, på TEACCH Autism Program.

 
Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningar tillsammans med andra aktuella föreläsare.

 
 

Vi som jobbar i Attendo NimbusAkademin:
 
 

Louise Ardoris
Louise Ardoris
Utbildningsansvarig
Utbildare & handledare
E-post
Anna Öman
Anna Öman
Utbildare & handledare
E-post
Dayana Sotomayor
Dayana Sotomayor
Utbildare & handledare
E-post
Ann-Sofie Christell
Ann-Sofie Christell
Utbildare
E-post
Charlotte Johansson
Charlotte ”Lotta” Johansson
Utbildare & handledare
E-post
Maria Ekberg
Maria Ekberg
Bitr. Verksamhetschef & handledare
E-post
Karin Wennberg
Karin Wennberg
Senior consult