Vi lär oss att identifiera situationer där utmanande beteenden kan uppstå och hur vi kan arbeta för att förebygga dessa. Vi lär oss också hur man praktiskt kan möta brukaren i själva situationen med största möjliga trygghet och säkerhet för både brukaren och personalen. Vi varvar teori med praktik och diskuterar även ämnen som lagen, moral och etik.

 

Längd: En dag.
Tid: 25 oktober, kl. 8:30-15:30.
Plats: Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31 i Lund.

 

Innehåll:
– Föreläsningar om att arbeta förebyggande, skaffa information och sammanställa data för att hitta orsaken till beteendet.
– Vad säger lagen?
– Förhållningssätt i akuta situationer.
– Praktisk träning i skyddsteknik.

 

Pris: 1935 kr per person exkl. moms. Kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagsfika ingår. 10 % rabatt ges vid anmälan av fem deltagare eller fler till samma utbildningstillfälle.

Anmälan är bindande, men inte personlig.