Att arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen
 
Under tre dagar går vi igenom grunderna i att arbeta med personer med
autismspektrumtillstånd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Vi varvar teorin
med praktiskt arbete utifrån fallbeskrivningar av personer med autism på olika
utvecklingsnivå.

 

Längd Tre dagar.
Tid Efter överenskommelse.
Plats Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31 i Lund, eller enligt överenskommelse.

 
 
 

Innehåll
 
● TEACCH-modellen – grundtankar och pedagogiska riktlinjer
● Vad är Autismspektrumtillstånd och hur det kan yttra sig hos personen som har det?
● Tydliggörande som ett hjälpmedel – hur kan vi anpassa miljön, hur ger vi personen en överblick över dagen, hur gör vi aktiviteten tydligare?
● Kommunikation – Svårigheter med uttryckande och mottagande kommunikation.
● Hur vi ger brukaren möjlighet till bättre kommunikationsfärdigheter?
● Bedömning och Inlärning –hur kan vi skaffa information om personen?
● Att förstå och förebygga utmanande beteende – Vi går igenom hur vi kan förebygga och ta reda på orsak till utmanande beteenden.
 
 
 
Pris 6800 kr + moms för enstaka platser ( 10 % rabatt om samma verksamhet anmäler 5 personer eller fler till samma tillfälle).
Upp till 12 deltagare: 31 980 kr exklusive moms. 12–22 deltagare: 2 665 kr per ytterligare deltagare, exklusive moms. Om utbildningen hålls på Nimbus Resurscenter tillkommer kostnad för måltider och material. Om utbildningen hålls på annan ort står beställaren för måltider och material men då tillkommer kostnader för resor och ev hotell för 1–2 utbildare. Anmälan är bindande men inte personlig.
 
Vill ni att vi håller utbildningen på er ort, kontakta oss så lämnar vi en offert.
 
Anmälan är bindande men inte personlig. Anmäl dig här.