Utbildningsdag I Stockholm och Lund

Attendo NimbusAkademin arrangerar en utbildningsdag om Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

 

På vilket sätt kan brukaren visa att han eller hon mår dåligt?

Många brukare kan utveckla en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker i tid för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Ångest och depressioner är tyvärr mycket vanligt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hur kan vi arbeta för att förebygga psykisk ohälsa?

På denna utbildning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning.

 

MÅLGRUPP

All personal som arbetar inom LSS- på boende och daglig verksamhet, personlig assistans, särskola, kortidsverksamhet, sjuksköterskor, handläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef m.fl.

 

STOCKHOLM, Malmgårdsvägen 63

– ONSDAG den 4/3–2020 kl.09.00-16.00

 

LUND, Skjutbanevägen 31

  • TORSDAG den 7/5-2020 kl. 09.00-16.00

 

 

INNEHÅLL

  • Hur yttrar sig ångest & Depression
  • Bipolär sjukdom
  • Psykos
  • Förhållningsätt och bemötande- hur kan du göra?
  • Samverkan och att arbeta i team, hur viktigt är det?
  • Hot och våld – ett symtom på psykisk ohälsa
  • Dokumentation & Storytelling

 

FÖRELÄSARE

Margareta Lunde-Martinson har mångårig

erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam

som LSS-Sjuksköterska. Hon har bl.a. utvecklat och implementerat

smärtskattningsmallar- samt bedömningsinstrument på gruppboende inom LSS-verksamheter. Margareta har belönats med pris för sitt arbete med smärta och blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011.

Hon anlitas också av Socialstyrelsen och är med i expertgruppen för FUNCA.

Margareta arbetar idag som föreläsare, handledare, författare och konsult i sitt företag Smartbojen Utbildning AB

Related posts