Attendo NimbusAkademin bjuder in till föreläsningsserie

Under sex föreläsningar går vi igenom grunderna i autismspektrumtillstånd, tydliggörande pedagogic baserad på TEACCH-modellen, sociala berättelser och seriesamtal, utmanande beteenden, etc.

Varje föreläsning är ca 3 timmar lång och kostar 725:- per person.

Plats: Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31, Lund

 

Innehåll

Föreläsning 1, den 26 mars kl.17-20 samt den 14 maj kl.9-12

Autism – Vi tittar på diagnoskriterier och hur autismspektrumtillstånd kan yttra sig i vardagen, men även på andra svårigheter och styrkor vi ofta ser hos de personer vi möter.

 

Föreläsning 2, den 28 mars kl. 17-20 samt den 14 maj 13-16

Tydliggörande pedagogik – Vi går igenom viktiga pedagogiska riktlinjer, bakgrund till dessa och förklarar med hjälp av exempel från våra verksamheter tydliggörande pedagogik baserat på TEACCH-modellen. Vi går bland annat igenom tydliggörande i rum, tid och aktivitet.

 

Föreläsning 3, den 3 april kl. 17-20 samt den 21 maj 9-12

Kommunikation – Vi pratar om begränsningar i uttryckande och mottagande kommunikation och vad sådana begränsningar kan innebära för personen med

autismspektrumtillstånd, samt vilka hjälpmedel personen kan behöva för att lättare kunna kommunicera sina behov och önskemål.

 

Föreläsning 4, den 9 april 17-20 samt den 21 maj 13-16

Utmanande beteende – Vi går igenom de tre stegen – Förebygga, Akut handlingsplan samt Fastställa orsak. Med hjälp av inspirerande exempel diskuterar vi hur vi kan ta reda på fakta om beteendet för att sedan kunna förbättra situationen för personen med autism.

 

Föreläsning 5, den 10 april 17-20 samt den 28 maj 9-12

En meningsfull och innehållsrik fritid – Varför kan fritiden vara svår? Hur kan vi bidra till att personen med funktionsnedsättning har en meningsfull fritid? Hur påverkar en annorlunda perception och ett annorlunda tänkande fritiden? Hur kan vi utveckla fritidsaktiviteter?

 

Föreläsning 6, den 11 april 17-20 samt den 28 maj 13-16

Sociala berättelser och seriesamtal – Vad är Sociala berättelser och seriesamtal? Hur kan vi göra dem intressanta och tilltalande för personen med autism? Praktiskt arbete: Att skriva en Social berättelse.

Pris  725 kr per föreläsning och person, exklusive moms. Kursdokumentation och fika ingår. Anmälan är bindande men inte personlig.
Anmälan »