Attendo NimbusAkademin bjuder in till föreläsningsserie

Vid några tillfällen per termin håller vi en tredagars föreläsningsserie om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur vi kan arbeta för att underlätta för personerna som har dem. Varje föreläsning är tre timmar och du kan anmäla dig till en eller flera föreläsningar.


Tid:

2019;
19-21 februari
11-13 juni

Tider för hösten 2019 kommer

Plats Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31 i Lund. (karta/vägbeskrivning)

Innehåll:

Föreläsning Dag 1 kl 09.00-12.00 Autism – Vi tittar på diagnoskriterier och hur autismspektrumtillstånd kan yttra sig i vardagen, men även på andra svårigheter och styrkor vi ofta ser hos de personer vi möter.

Föreläsning Dag 1 kl 12.45-15.45
Tydliggörande pedagogik – Vi går igenom viktiga pedagogiska riktlinjer, bakgrund till dessa och förklarar med hjälp av exempel från våra verksamheter tydliggörande pedagogik baserat på TEACCH-modellen. Vi går bland annat igenom tydliggörande i rum, tid och aktivitet.

Föreläsning Dag 2 kl 09.00-12.00
Kommunikation – Vi pratar om begränsningar i uttryckande och mottagande kommunikation och vad sådana begränsningar kan innebära för personen med
autismspektrumtillstånd, samt vilka hjälpmedel personen kan behöva för att lättare kunna kommunicera sina behov och önskemål.

Föreläsning Dag 2 kl 12.45-15.45
Utmanande beteende – Vi går igenom de tre stegen – Förebygga, Akut handlingsplan samt Fastställa orsak. Med hjälp av inspirerande exempel diskuterar vi hur vi kan ta reda på fakta om beteendet för att sedan kunna förbättra situationen för personen med autism.

Föreläsning Dag 3 kl 09.00-12.00
En meningsfull och innehållsrik fritid – Varför kan fritiden vara svår? Hur kan vi bidra till att personen med funktionsnedsättning har en meningsfull fritid? Hur påverkar en annorlunda perception och ett annorlunda tänkande fritiden? Hur kan vi utveckla fritidsaktiviteter?

Föreläsning Dag 3 kl 12.45-15.45
Sociala berättelser och seriesamtal – Vad är Sociala berättelser och seriesamtal? Hur kan vi göra dem intressanta och tilltalande för personen med autism? Praktiskt arbete: Att skriva en Social berättelse.

Pris 675 kr per föreläsning och person, exklusive moms. Kursdokumentation och fika ingår. Anmälan är bindande men inte personlig.
Anmälan »