Välkommen till Attendo NimbusAkademin

– Kunskap som gör skillnad

 

Attendo NimbusAkademin har sedan 1994 erbjudit utbildning och handledning för dig som kommer i kontakt med personer som har en eller flera kognitiva funktionsvariationer. Våra utbildare och handledare har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer, samt av att utbilda och handleda personal som arbetar inom området.

Vårt mål är att bidra till en ökad förståelse och kunskap kring både funktionsvariationer, den enskilde individens förutsättningar och arbetssättet tydliggörande pedagogik. Kreativitet och lösningsfokus genomsyrar mycket av vårt arbete och vår förhoppning är att kunskapen vi förmedlar skall göra skillnad i de verksamheter som anlitar oss.